CIS Bydgoszcz

Dzień MAMY. Krótko.

"Rodzi nie tylko matka dziecko, lecz także dziecko matkę."

Gertrud von le Fort