CIS Bydgoszcz

Zasady kierowania do Programu Centrum

Kandydat może zostać przyjęty do Programu CIS na podstawie wniosku:

Powyższe wnioski podlegają zaopiniowaniu przez pracownika socjalnego Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej do uczestnictwa w Centrum po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Dokumentacja kierująca do Programu obejmuje: