CIS Bydgoszcz

Rekrutacja do Programu Centrum

Rekrutacja Uczestników do Programu prowadzona jest w trybie ciągłym tj. w każdą środę w godzinach: 7.30 - 15.30. W ciągu roku Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego rozpoczyna się od następujących miesięcy:

Edycja (grupa) liczy sobie ok. 15-16 Uczestników. Jednocześnie Program realizują 4 edycje tj. 50 Uczestników.

Rekrutacja obejmuje średnio od 3 do 4 spotkań i składa się z: