CIS Bydgoszcz

CIS myśli

Tylko zamknąwszy za sobą drzwi, można otworzyć okno w przyszłość.

Francoise Sagan

Siedem miesięcy. Siedem miesięcy to najkrótszy okres uczestnictwa w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego. Taką możliwość stwarza Ustawa o Zatrudnieniu Socjalnym. My, CIS im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy stwarzamy taką…szansę, taką…możliwość. Jeżeli reintegracja społeczna, reintegracja zawodowa przebiegła w sposób prawidłowy to Uczestnik…zamyka drzwi na Smoleńskiej, by otworzyć swoje…okno na Świat, w Przyszłość.

31 maja 2010r. ukończyła Program – po najkrótszym okresie uczestnictwa w nim – duża część XI edycji: Pani Paulina. Pani Anna. Pani Angelika. Pani Grażyna. Pan Piotr. Pan Edward. Wcześniej jeszcze: Pani Sylwia.

Zamknęli drzwi do CIS - u, otworzyli okno w Przyszłość. Swoją Przyszłość. Powodzenia.

Dacie rade. Na pewno. Jesteśmy z Was dumni. Wierzymy że…każdy z Was z osobna i wszyscy razem jesteście przygotowani do…Samodzielności, Samostanowienia, do tego, co…w życiu Ważne.

Pan Piotr w prośbie o rozwiązanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego napisał, że…”postara się…nie zawieść”. Panie Piotrze…myślę – i mam nadzieje że pracownicy Centrum się ze mną zgodzą – że…tak jak Pan w swoim plecaku (jestem akurat po…”W chmurach” J. Reitmana, z Georgem Clooneyem…polecam, bardzo bardzo dobry) zabrał ze sobą z Centrum too, too coo…zabrał, tak i ja i..pracownicy mamy Pana. Jest Pan ze mną. Noszę Pana w..plecaku. Sercu. Dobrze…dobrze, że…spotkaliśmy się na tej Drodze. Wierze, że…będzie dobrze.

Do przodu. Świat. Przyszłość. Wasza. Pana. Stoi otworem.

Dyrektor CIS
Andrzej Jankowski

Galeria