CIS Bydgoszcz

Świetlica "Marzenia"

logo Świetlicy

ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA "Marzenia""
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ IM. JACKA KURONIA
UL. SMOLEŃSKA 43, 85-871 BYDGOSZCZ,
TEL/FAX 52 348 61 74
nr konta: 19 1320 1117 2043 8256 2000 0001
( z dopiskiem „Świetlica Marzenia”)
swietlica@cis.bydgoszcz.pl, marzenia@mopsbydgoszcz.pl


Od marca 2008 roku przy Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy funkcjonuje świetlica opiekuńczo-wychowawcza, która swoim zakresem działania obejmuje dzieci w wieku 7-13 lat z rejonu Bydgoszcz Łęgnowo.

Ze względu na odległość od centrum miasta, gdzie skupione są ośrodki kulturalne, dzieci mają utrudnioną możliwość korzystania z nich. W szczególny sposób świetlica adresowana jest do dzieci, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Zarówno z powodu trudnej sytuacji rodzinnej dzieci, jak i ze względu na specyfikę rejonu Łęgnowa, gdzie poza szkołą brak jest ofert spędzania czasu wolnego czy zajęć kulturalnych, uczestnictwo w zajęciach świetlicowych może być jedyną atrakcją po zajęciach szkolnych.

Świetlica adresowana jest do dzieci w wieku 7-13 lat. Tu wspólnie z wychowawcami i wolontariuszami dzieci kształtują swoją wrażliwość i marzenia poprzez gry, zabawy, odrabianie lekcji. Przez spotkania i zabawę dzieci uczą się miedzy innymi jak istotne są marzenia, przyjaźń, grupa, zabawa. Tu każde dziecko jest ważne, słuchane i rozumiane.

Funkcjonowanie świetlicy ma na celu wsparcie dzieci i rodziców w pełnieniu funkcji wychowawczych, zaproponowanie dzieciom alternatywnej formy spędzania czasu wolnego poprzez kreatywną naukę języka angielskiego, zajęcia tematyczne wokół różnych wydarzeń roku kalendarzowego, plastyczne, artystyczne, profilaktyczne. Zajęcia w świetlicy mają również na celu stymulowanie rozwoju psychospołecznego dzieci, rozwój zainteresowań, wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Pożegnanie 18.05.2016r.

Z przykrością informujemy, iż z dniem 16 maja świetlica Marzenia, zakończyła swoją działalność. Decyzja o zamknięciu podyktowana została zarządzeniem Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 28 kwietnia 2016r.

Dziękujemy wszystkim Dzieciom, Rodzicom, Wolontariuszom oraz instytucjom, które zawsze o nas pamiętały i wspierały. To było cudowne 8 lat, podczas których mogliśmy uczestniczyć i być świadkami dorastania i wchodzenia w życie wspaniałych i wyjątkowych młodych ludzi. To był czas wspólnej pracy, zabawy, radości, spełniania marzeń, uśmiechu, wzajemnego uczenia się i kształtowania zrozumienia, wrażliwości i przyjaźni.

Dziękujemy, że mogliśmy uczestniczyć choćby przez moment w Waszym życiu.

Wychowawcy świetlicy Marzenia

więcej »

Dzieła z plasteliny

więcej »

Dzień Pingwina - 25.04.2016r

więcej »

670 urodziny Bydgoszczy

więcej »

Wiosna, wiosna

więcej »