CIS Bydgoszcz

Co to jest zatrudnienie wspierane?

Zatrudnienie wspierane odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą (reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy) a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego Uczestnika, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy a PUP do refundowania pracodawcy części wypłacanego tej osobie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:

Koszty w przybliżeniu, średnio na okres 12 miesięcy, przy wynagrodzeniu 2000 zł brutto:

Korzyści finansowe dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia absolwenta IPZS w ramach zatrudnienia wspieranego (subsydiowanego)

Miesiąc zatrudnienia Koszt pracodawcy
zatrudnienie tradycyjne
Koszt pracodawcy zatrudnienie wspierane Różnica = oszczędności
(refundacja otrzymywana z Powiatowego Urzędu Pracy)
(2 - 3)
1 2 3 4
I - III 7 054,80zł 4 123,17zł 2 931,63zł
IV - VI 7 054,80zł 4 709,49zł 2 345,31zł
VII - XII 14 109,60zł 10 591,68zł 3 517,92zł
Razem 28 219,20zł 19 424,34zł 8 794,86zł

Założenia dla symulacji: wynagrodzenie minimalne - 2000zł brutto, składki na ubezpieczenie społeczne - 17,58%, wysokość zasiłku dla bezrobotnych - 831,10złRefundacje przyznawane pracodawcy w ramach zatrudnienia wspieranego (szczegółowy wykaz kwot wypłacanych co miesiąc)

Miesiąc zatrudnienia Refundacja wynagrodzenia Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne Łączna kwota refundacji
(2 + 3)
1 2 3 4
I 100% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 831,10zł 831,10 x 17,58% = 146,11zł 977,21zł
II 100% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 831,10zł 831,10 x 17,58% = 146,11zł 977,21zł
III 100% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 831,10zł 831,10 x 17,58% = 146,11zł 977,21zł
IV 80% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 664,88zł 664,88 x 17,58% = 116,89zł 781,77zł
V 80% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 664,88zł 664,88 x 17,58% = 116,89zł 781,77zł
VI 80% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 664,88zł 664,88 x 17,58% = 116,89zł 781,77zł
VII 60% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 498,66zł 498,66 x 17,58% = 87,66zł 586,32zł
VIII 60% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 498,66zł 498,66 x 17,58% = 87,66zł 586,32zł
IX 60% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 498,66zł 498,66 x 17,58% = 87,66zł 586,32zł
X 60% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 498,66zł 498,66 x 17,58% = 87,66zł 586,32zł
XI 60% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 498,66zł 498,66 x 17,58% = 87,66zł 586,32zł
XII 60% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 498,66zł 498,66 x 17,58% = 87,66zł 586,32zł
Razem 7 479,90zł 1 314,96zł 8 794,86zł

Założenia dla symulacji: zasiłek dla bezrobotnych 831,10zł, składki na ubezpieczenie społeczne 17,58%