CIS Bydgoszcz

Co to jest zatrudnienie wspierane?

Zatrudnienie wspierane odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą (reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy) a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego Uczestnika, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy a PUP do refundowania pracodawcy części wypłacanego tej osobie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:

Koszty w przybliżeniu, średnio na okres 12 miesięcy, przy wynagrodzeniu 2250 zł brutto:


Korzyści finansowe dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia absolwenta IPZS w ramach zatrudnienia wspieranego (subsydiowanego)

Miesiąc zatrudnienia Koszt pracodawcy
zatrudnienie tradycyjne
Koszt pracodawcy zatrudnienie wspierane Różnica = oszczędności
(refundacja otrzymywana z Powiatowego Urzędu Pracy)
(2 - 3)
1 2 3 4
I - III 7 928,55 4 941,06zł 2 987,49zł
IV - VI 7 928,55zł 5 538,57zł 2 389,98zł
VII - XII 15 857,10zł 12 272,10zł 3 585,00zł
I-XII 31 714,20zł 22 751,73zł 8 962,47zł

Założenia dla symulacji:Refundacje przyznawane pracodawcy w ramach zatrudnienia wspieranego

Miesiąc zatrudnienia Refundacja wynagrodzenia Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne Łączna kwota refundacji
(2 + 3)
1 2 3 4
I 100% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 847,80zł 847,80 x 17,46% = 148,03zł 995,83zł
II 100% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 847,80zł 847,80 x 17,46% = 148,03zł 995,83zł
III 100% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 847,80zł 847,80 x 17,46% = 148,03zł 995,83zł
IV 80% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 678,24zł 678,24 x 17,46% = 118,42zł 796,66zł
V 80% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 678,24zł 678,24 x 17,46% = 118,42zł 796,66zł
VI 80% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 678,24zł 678,24 x 17,46% = 118,42zł 796,66zł
VII 60% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 508,68zł 508,68 x 17,46% = 88,82zł 597,50zł
VIII 60% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 508,68zł 508,68 x 17,46% = 88,82zł 597,50zł
IX 60% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 508,68zł 508,68 x 17,46% = 88,82zł 597,50zł
X 60% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 508,68zł 508,68 x 17,46% = 88,82zł 597,50zł
XI 60% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 508,68zł 508,68 x 17,46% = 88,82zł 597,50zł
XII 60% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 508,68zł 508,68 x 17,46% = 88,82zł 597,50zł
I-XII 7 630,20zł 1 332,27zł 8 962,47zł

Założenia dla symulacji: