CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ imienia Jacka Kuronia

ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz, tel./fax 52 348 61 74

Samorządowy Zakład Budżetowy w Bydgoszczy

UWAGA UWAGA zmiana terminu !

FESTYN RODZINNY

Wyjątkowo w tym roku odbędzie się w innym, niż zwykle terminie
Wszystkich naszych absolwentów, uczestników bieżących edycji,
Wasze dzieci, rodziny, naszych sympatyków,
jak i wszystkie pozostałe osoby zainteresowane przybyciem na festyn,
prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, będzie szczegółowa informacja
o terminie naszego Pikniku Rodzinnego.
Tak więc do zobaczenia!

Ściślejsza współpraca PUP z CIS w Bydgoszczy.

W dniu 5 marca 2019r. Centrum Integracji Społecznej zawarło porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie działań wzmacniających aktywność osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, jak również osób o ustalonym profilu pomocy III, zamieszkujących na terenie Miasta Bydgoszczy.

W ramach współpracy PUP zobowiązuje się do pomocy przy naborze kandydatów do Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Wspólnie ustalono, iż pracownicy PUP w Bydgoszczy będą informować osoby w najtrudniejszej sytuacji zawodowej (osoby bez wykształcenia, z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, 50+ kobiety, 55 + mężczyźni, samotne matki, osoby młode bez doświadczenia zawodowego, długotrwale bezrobotne, osoby zaburzone, chore, bez zameldowania, niepełnosprawne posiadające lekki, umiarkowany stopień niepełnosprawności itp.) i posiadające status osoby bezrobotnej, przekazując przygotowaną przez CIS w Bydgoszczy ulotkę informacyjną, o możliwości zdobycia pracy, zatrudnienia poprzez program CIS.

To CIS – po okresie próbnym – znajduje dla danej Uczestniczki/ danego Uczestnika zakład adaptacyjno – szkoleniowy, gdzie ta osoba odbywa, po jednomiesięcznym, zajęciowym (warsztaty motywujące, aktywizujące, terapeutyczne, psychoedukacja, kreatywność, orientacja zawodowa i przedsiębiorczość, etyka, WOS, aspekty prawne życia codziennego, obsługa, znajomość komputera) okresie próbnym, 6 miesięczny staż zawodowy, trzy dni w każdym tygodniu i gdzie przy prawidłowej reintegracji zawodowej po tym okresie Uczestniczka/ Uczestnik staje się pracownikiem tegoż zakładu, firmy, w której następowało powyższe przyuczenie, przekwalifikowanie do pracy zawodowej.

PUP w zawartym porozumieniu zobowiązał się do informowania, proponowania, zachęcania co najmniej 15 osób bezrobotnych tygodniowo.

Współpraca rozpoczęła się z dniem podpisania porozumienia i już przez pierwszy tydzień PUP poinformował, zaproponował udział w programie Centrum stu kilkunastu osobom, przyszło na wstępną rozmowę do Centrum – jak na razie, przez te 3-4 tygodnie – kilkanaście.

Liczymy, iż uda nam się – we współpracy z PUP w Bydgoszczy - pomóc kolejnym kilkunastu, kilkudziesięciu osobom, które pewnie, samodzielnie nie są w stanie znaleźć, zdobyć pracy, gdzieś jeszcze – zawsze mamy taką nadzieje – na dłużej, na miesiące, lata.

To CIS jest od „najsłabszych”, od tych, którym – z różnych przyczyn – najtrudniej, którzy samodzielnie przez dłuższy czas nie znaleźli, nie podjęli zatrudnienia.

To CIS jest od stworzenia maksymalnie dobrej, adekwatnej do – zwykle – niskiego wykształcenia, posiadanych kwalifikacji, stażu pracy, wieku i sytuacji rodzinnej szansy zawodowej.

Osoby długotrwale bezrobotne i o ustalonym profilu pomocy III są niestety – najczęściej - bierne, pasywne i niesamodzielne na rynku pracy.

Wykluczenie społeczne tych osób charakteryzuje się taką sytuacją życiową, w której nie są one w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Efektem takiego stanu rzeczy jest – niestety zwykle, najczęściej - ubóstwo oraz uniemożliwienie lub ograniczenie uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Jednym z głównych zadań CIS zatem jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie, stanowiąca warunek konieczny efektywnej reintegracji zawodowej. Uczestnicy CIS mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem na rynku pracy, ale także z uczestnictwem w codziennym życiu rodzinnym, społecznym. Stopniowe przezwyciężanie tych barier, nabywanie umiejętności samorealizacji w trakcie zajęć reintegracji społecznej jest podstawą do podjęcia dalszych działań związanym już z podjęciem i – co dla mnie osobiście jest bardzo ważne – zachowaniem, utrzymaniem zatrudnienia.

Reintegracja społeczna ma na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych. Obejmuje naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym działaniem poprzez: kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, podwyższanie samooceny i poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności planowania i racjonalnego wykorzystania wolnego czasu, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, funkcjonowanie w rodzinie i lokalnej społeczności.

Krótko mówiąc: zadaniem CIS jest usamodzielnienie ich uczestników i uniezależnianie od systemu pomocy społecznej poprzez wejście na otwarty rynek pracy.

Celem zajęć terapeutyczno – edukacyjnych (w ramach tzw. reintegracji społecznej) jest doposażenie – każdego z Uczestników IPZS - w kompetencje społeczne i taka zmiana jakościowa w osobie zagrożonej, bądź wykluczonej społecznie, aby była już ona w stanie – po programie CIS – samodzielnie funkcjonować na rynku pracy i w życiu społecznym.

Bardzo się cieszymy z rozpoczęcia ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy. Dziękujemy dyrektorowi PUP za zrozumienie, empatię i chęci pomocy, tym, którzy nie zawsze są w stanie samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy.

Andrzej Jankowski
Dyrektor CIS w Bydgoszczy

więcej »

Never give up. Zmiana to…

Kilka wniosków z dotychczasowej współpracy?

Dlaczego tak niewiele osób – z poinformowanych przez PUP – przychodzi do CIS?

Przecież to raptem kilkaset metrów?

Dlaczego tylko kilkanaście z pięciuset?

Zastanawiające, prawda?

Myślę, że duża większość z długotrwale bezrobotnych, z profilu III jest...niezainteresowana zmianą? Boi się zmiany?...uważa, iż sama/ sami znajdą pracę?

Szukają pracy często...10 lat, 8, 5...15.

Coraz częściej przychodzą do nas osoby, które „samodzielnie” „szukają” pracy kilka, kilkanaście lat, a przez kilka lat ostatnich nigdy nie byli nawet zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Boją się...zajęć, szkoły CIS, a po co te zajęcia?

A tyle godzin?

A ja już do pracy bym chciał/ chciała...lepiej nie robić nic, niż popełnić błąd, którego potem będzie się żałować?

Tak trudno jest podjąć decyzję! Wszechogarniający strach przed nowym, przed porażką.

Przed kolejną porażką. Mają już dość! Apatia. Zniechęcenie. Inercja.

Problemy ze zdrowiem i somatycznym i….

Tak to już jest: Boimy się nowych rzeczy. Bo nie chcemy utracić kontroli, zranić własnych ambicji? Czujemy strach przed konfrontacją? Ośmieszeniem? Utratą...jakiejś-tam pozycji? A najbliżsi jeszcze dodają po co ci to? Jakieś zajęcia? Centrum czego, czego to? Jakiej integracji?

Co to w ogóle jest?

Rezygnują bo...nie uda się, za długo trwa ten Program, racjonalizują, usprawiedliwiają dotychczasowy stan rzeczy, lepiej: znany, sprawdzony, nierzadko wygodny constans i samooszukują się że jakoś to będzie i...tak mijają tygodnie, miesiące, nierzadko lata, dekady.

Przekonują się że nie potrzebują od życia więcej, że byle do emerytury, zrzucają odpowiedzialność na innych, by potem móc wypominać, narzekać, mieć pretensje do całego świata.

Gdzieś kiedyś przeczytałem, że słowo „zmiana” w języku chińskim to dwa znaki, jeden oznacza zagrożenie, a drugi szansę. I tak chyba dokładnie jest!

I jednocześnie w każdej zmianie jest szansa, ale też...jakieś zagrożenie.

Więc...najpierw: Przyjdź. Porozmawiaj. Dopytaj. Odpowiemy na każde twoje pytanie. Wątpliwość. Damy czas do namysłu. Ale...o jedno proszę….nie eksponuj tylko zagrożenia, spróbujmy dostrzec także możliwości, szansę.

Próbujmy nowych rzeczy.

Ćwiczmy wyprowadzanie się ze strefy komfortu.

Weźmy odpowiedzialność za swoje życie. Dajmy sobie szansę.

To tylko jeden miesiąc zajęć. A potem już 3 dni w każdym tygodniu staż zawodowy, przyuczenie zawodowe, przekwalifikowanie, które ostatecznie ma doprowadzić – taki jest nasz wspólny cel, najpóźniej już po 6 miesiącach – do zatrudnienia.

Są pieniądze. Jest świadczenie w wysokości: 847, 80zł brutto, na rękę: 741, 80 zł. Okres Programu CIS jest okresem „oskładkowanym”, liczy się do emerytury, będzie z czego żyć, jest dodatkowo gorący posiłek – w wybranym przez ciebie - w barze mlecznym.

A nuż...się uda! Sama/ sam zobaczysz, przekonasz się, doświadczysz!

Sama/ sam szukałam/ szukałem miesiące, lata a poprzez program wystarczy często, zwykle 6, góra 7 miesięcy, nieraz nawet mniej.

Do przodu zatem. Odwagi. Spróbuj. Zrób pierwszy krok z PUP (Toruńska 147) do CIS ( Smoleńska 43).

Przekonaj się...od środka….czym jest ten CIS? Czy może ci pomóc? Czy ci pomoże? Czy zdobędziesz pracę? Czy zmienisz swoje życie?

Zmiana to nie tylko Zagrożenie to przede wszystkim Szansa.

Never give up.

Dwa tygodnie temu, w środę, 1 maja, Liverpool w pierwszym półfinałowym meczu na Camp Nou przegrał 0:3, nikt nie dawał im już żadnych szans, wszyscy widzieli już Barcelonę w wielkim finale LM, a tu….po tygodniu – 7 maja, na Anfield wygrał...4:0!

Salah (ich największy piłkarz, gwiazda drużyny) był kontuzjowany, nie grał, wspierał swoją drużynę z trybun….na czarnym t-shircie miał wielki - białymi literami -napis: NEVER GIVE UP!

Andrzej Jankowski
Dyrektor CIS w Bydgoszczy

więcej »