CIS Bydgoszcz

Problemy

I nie mów mi, że....

Jest taki poeta. Poeta niemiecki. Nazywa się Hans Magnus Enzensberger. Niedawno skończył 80 lat. Wkrótce w wydawnictwie a5 ukaże się nowy wybór Jego poezji „Spotkanie innego rodzaju”.

Oto jeden z najnowszych wierszy Enzensbergera:

Problemy.

1. Problemy istnieją.
2. Istnieją dwa rodzaje problemów.
2.1. Istnieją problemy rozwiązywalne i nierozwiązywalne.
2.1.1. Istnieją problemy rozwiązywalne, co do których daje się udowodnić, że są rozwiązywalne.
2.1.2.Istnieją problemy rozwiązywalne, co których nie da się udowodnić, że są rozwiązywalne.
2.2. Istnieją dwa rodzaje problemów nierozwiązywalnych.
2.2.1. Istnieją problemy nierozwiązywalne, co do których nie daje się udowodnić, że są nierozwiązywalne.
2.2.2. Istnieją problemy nierozwiązywalne, co do których da się udowodnić, że są nierozwiązywalne.
3.Są to problemy, które ludzkość od początków próbuje rozwiązać.

Tłumaczył Ryszard Krynicki
[Wiersz z tomu Rebus (2009)]

Problem bezrobocia, braku Pracy jest problemem rozwiązywalnym. Problemem z Enzensberger`owskiej kategorii: 2.1.1. Bezrobocie to problemy (tak, tak to Problemy nie Problem Pojedynczy, bo kiedy brak Pracy tooo…zwykle trudna sytuacja materialna, a jak trudna sytuacja materialna to…często np. niestety problemy z alkoholem, a jak tato np. pije to…niestety…dalszy ciąg: problemy wychowawcze, brak należytej opieki nad dziećmi, brak po prostu..Miłości, przemoc w rodzinie i tak dalej; wiem, wiem, że to...małe uproszczenie) rozwiązywalne, co do których daje się udowodnić, że są rozwiązywalne. Każdego dnia – realizując w Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego, przeznaczony dla osób…nie lubię tego słowa: zagrożonych wykluczeniem społecznym - udowadniamy, iż problemy szeroko związane z brakiem Pracy są problemami rozwiązywalnymi, co do których na pewno daje się udowodnić, że są rozwiązywalne. Można. Naprawdę. Wierzcie mi!

I nie mów że…”za stary” i nie mów że „mi to już nikt nie da szansy” i nie mów „mam tylko podstawowe” iiii…nie mów „jestem zbyt młody, brak mi stażu pracy, nie mam żadnego doświadczenia zawodowego”, nie mów też...”mam tylko lekki stopień niepełnosprawności, a teraz tylko wszyscy pracodawcy chcą z grupą inwalidzką, albo z co najmniej umiarkowanym stopniem” powiedz lepiej – jeżeli mogę podpowiedzieć – spróbuje, doświadczę może coś w tym CISie faktycznie jest? Pracownik socjalny mówi, że „na pewno znajdą prace”. Nie, nie znajdziemy. My tylko…nadajemy kierunek. Wskazujemy Drogę. A Ty drogi, przyszły Uczestniku Programu nią kroczysz, każdego dnia. Będąc na zajęciach. Będą na praktyce. I od Ciebie zależy czy osiągniesz Cel. A Cel mamy i tu uśmiecham się…wspólny. Tym celem jest Praca. Można. Wierzcie mi. I zawsze jak..idziesz, by osiągnąć cel CIS jest z Tobą. Wsparcie. Życzliwość. Uśmiech. Pomoc. Warsztaty Motywacyjne. Aktywizujące. Komputery. Internet. Edukacja Prozdrowotna. Kulturalna. Orientacja zawodowa. Przedsiębiorczość. Aspekty prawne. Dni otwarte. Kino. Teatr. Muzeum. Wycieczka. To Wszystko po…drodze. To w czasie programu, na zajęciach, ale…pamiętaj!, by osiągnąć cel i by..-ś i Ty za H.M. Enzensbergerem mógł powiedzieć: Istnieją problemy rozwiązywalne, co do których daje się udowodnić, że są rozwiązywalne trzeba…Chcieć, Być, Kroczyć, Zmierzać, Dążyć.

Od 1 kwietnia br. rozpoczyna Program Zatrudnienia Socjalnego już XIII edycja.

15 osób dla których – mam wielką nadzieje – problem bezrobocia, pozostawania bez pracy jest problemem rozwiązywalny i z naszą pomocą, wsparciem udowodnią, iż tak właśnie jest.

Powodzenia. Życzę całej edycji i każdemu z osobna: Pracy.

Andrzej Jankowski
Dyrektor CIS


A tak na marginesie to ten wybitny niemiecki poeta jest twórcą jeszcze jednej kategorii. Otóż stwierdził On, że w każdym kraju, niezależnie od jego wielkości, liczba osób zainteresowanych poezją jest taka sama i wynosi 1354. Tak zrodziła się stała Enzensberga. Ja jestem jednym z tych…1354 osób, w Polsce dokładnie, oczywiście.