CIS Bydgoszcz

Wizyta studyjna.

W dniach 6-7 września br. uczestniczyliśmy w wizycie studyjnej w województwie zachodniopomorskim. Podczas wyjazdu odwiedziliśmy różnorodne formy podmiotów ekonomii społecznej – Spółdzielnię Socjalną "Borowiacki Wigor" w Gostycynie, Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego, Centrum Integracji Społecznej "Od Nowa" w Mielnie oraz EKO "Szkołę Życia" w Wandzinie.

Za nami ciekawe spotkana z ludźmi, rozmowy, wymiana doświadczeń. W trakcie wizyty studyjnej spotkaliśmy zaangażowanych, pełnych pasji i serca ludzi, którzy pomagają innym (wykluczonym bądź zagrożonym wykluczeniem społecznym) w odzyskaniu wpływu na własne życie, ludzi którzy motywują do dalszych pozytywnych zmian, i wreszcie ludzi, którzy aktywizują zawodowo oraz tworzą nowe miejsca pracy – tworząc przedsiębiorstwa społeczne, bądź spółdzielnie socjalne.

Jesteśmy pod wrażeniem osób biorących udział, korzystających i tworzących podmioty ekonomii społecznej, a ich determinacja, siła woli, odwaga i wiara uczą wszystkich nas jaką wartością jest człowiek. Warto pomagać. Naprawdę warto pomagać.

Pedagog i pracownik socjalny
Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia


Galeria