CIS Bydgoszcz

Świetlica

Z wielką radością zapraszamy Dzieci w wieku od 7 do 12 lat zamieszkujące osiedle Zimne Wody - Czersko Polskie do - reaktywowanej pod szyldem Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki „BORPA” - Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Marzenia”.

Zajęcia popołudniowe odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 18:30. Pierwsze spotkanie 3 stycznia 2022 roku. Dzieci zainteresowane uczestnictwem mogą być zgłaszane/zapisywane przez Rodziców/Opiekunów [telefonicznie lub osobiście do 31 grudnia 2021r.

Zapewniamy: