CIS Bydgoszcz

Rejewski.

Kolejny raz wyruszyliśmy po dawkę wiedzy, tym razem o jednym z najbardziej rozpoznawalnych, najbardziej znanych bydgoszczan.

Marian Rejewski – bo właśnie Jego osobę mogliśmy poznać bliżej. Gościliśmy na zajęciach edukacyjnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Zaciekawieni postacią wybitnego matematyka wysłuchaliśmy prelekcji przygotowanej przez Panią prowadzącą. Dowiedzieliśmy się, gdzie się urodził nasz bohater, jak i w jakiej kamienicy naszego miasta mieszkał, do jakiej uczęszczał szkoły oraz gdzie udał się na studia w celu pogłębiania wiedzy z zakresu matematyki.

Celem zajęć jest sama popularyzacja Mariana Rejewskiego, zwrócenie uwagi na Jego znaczenie w złamaniu kodu Enigmy, budowanie poczucia dumy z przynależności do regionu, z którego pochodził wybitny nasz matematyk jak i kształtowanie postaw obywatelskich wśród uczestników prelekcji. Cieszymy się że zaprezentowana nam wiedza wraz z wykorzystaniem środków multimedialnych była skoncentrowana na kluczowych wydarzeniach z życia Mariana Rejewskiego jak i również przekazana została w bardzo interesujący sposób. Największą naszą ciekawość wzbudziła jednak sama Enigma. Biorący udział w projekcie biblioteki mogą sami zobaczyć, w skrótowy sposób jak szyfrowano i jak rozszyfrowywano wiadomości w czasach II wojny światowej. Aplikacja z Enigmą wzbudziła największe emocje, największe zaciekawienie wśród naszych uczestników i każdy z nich z wielką chęcią zabierał się do samodzielnego rozwiązywania zagadki !

To była ciekawa i ważna wycieczka edukacyjna, dużo się dowiedzieliśmy,zgłębiliśmy naszą wiedzę o jednym z największych (znanym na całym świecie) bydgoszczan.

Pewnie jeszcze nieraz odwiedzimy bydgoską Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną.


Galeria