CIS Bydgoszcz

Oręż przeciwko koronawirusowi.

Odkąd – po ponad dwumiesięcznym okresie zawieszenia spowodowanego pandemią koronawirusa – wprowadzając zasady reżimu sanitarnego wreszcie(!) mogliśmy wznowić realizację Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, udaje nam się działać bez przestojów i zakłóceń. Każdego dnia angażujemy dostępne siły i środki (dezynfekujemy dłonie, zasłaniamy usta i nos, zachowujemy dystans, dbamy o higienę i porządek), aby pobyt w Centrum był bezpieczny dla wszystkich, tj. dla beneficjentów Programu i pracowników placówki oraz dla kandydatów na uczestników i wszystkich pozostałych interesariuszy. Niejako w sukurs podejmowanym przez nas działaniom „prewencyjnym” przyszedł Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, który mając na względzie konieczność przeciwdziałania wystąpieniu COVID-19, uruchomił nowy instrument wsparcia. Istota tego instrumentu polega na bezpłatnym przekazywaniu produktów lub usług (zakupionych wyłącznie od podmiotów ekonomi społecznej) instytucjom (między innymi podmiotom zatrudnienia socjalnego) potrzebującym wsparcia w związku z kryzysem epidemicznym. Niezwłocznie złożyliśmy aplikację, która pomyślnie przeszła proces weryfikacyjny i tym samym zakwalifikowaliśmy się do skorzystania ze wspomnianej formy wsparcia. Dzięki temu udało nam się – za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy – otrzymać: 750 maseczek jednorazowych, 300 sztuk maseczek wielokrotnego użytku, oraz 20 przyłbic, ale co wydaje się najistotniejsze – począwszy od 29 lipca aż do końca września br siedziba Centrum oraz sprzęty znajdujące się na terenie przyległym będą regularnie poddawane profesjonalnemu procesowi odkażania i ozonowania. Takie zintensyfikowanie działań przeciwko koronawirusowi pozwala w jeszcze większym stopniu zadbać o wspólne bezpieczeństwo oraz mieć nadzieję, że ten wielce niepożądany „gość” z Wuhan nie zawita w progi naszego Centrum.

Dorota Woźniakowska,
główna księgowa Centrum
oraz koordynator – na czas pandemii - współpracy CIS z KPOWES


Galeria