CIS Bydgoszcz

Starości i wicestarości grup

Starosta edycji XII

Starosta:
Pani Mariola Kogut

Zastępca Starosty:
Pani Katarzyna Banasiak

Starosta edycji XI

Pani Ewa Orlikowska

Starosta:
Pani Ewa Orlikowska

Pani Jolanta Bednarska

zastępca Starosty:
Pani Jolanta Bednarska

Starosta edycji XB

Pani Maria Mrówczyńska

Starosta:
Pani Maria Mrówczyńska

Pan Roman Deszcz

zastępca Starosty:
Pan Roman Deszcz

Starosta edycji XA

Pan Ryszard Kucharski

Starosta:
Pan Ryszard Kucharski

Pani Jadwiga Krępic

Zastępca starosty:
Pani Jadwiga Krępic