CIS Bydgoszcz

Starości i wicestarości grup

Starosta XVI Edycji

Pani Katarzyna Słupna

Starosta XVI:
Pani Katarzyna Słupna

Pani Beata Gałgańska-Fritz

Zastepca starosty XVI:
Pani Beata Gałgańska-Fritz

Starosta XV edycji

Pani Bożena Lefelbajn

Starosta:
Pani Bożena Lefelbajn

Starosta edycji XIV

Pani Lidia Szmyt

Starosta:
Pani Lidia Szmyt

Pani Joanna Chdzińska

Zastępca Starosty:
Pani Joanna Chdzińska

Pan Miron Śmigiel

Zastępca Starosty:
Pan Miron Śmigiel

Starosta edycji XIII

Pani Małgorzata Borucka

Starosta:
Pani Małgorzata Borucka

Pan Janusz Kończol

Zastępca Starosty:
Pan Janusz Kończol