CIS Bydgoszcz

Przewóz osób niepełnosprawnych

Z dniem 31 grudnia 2017r. Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy zakończy realizować zadanie pt:
"Przewóz osób niepełnosprawnych".

Dziękujemy wszystkim za 10 lat naszej współpracy ( lata: 2007 – 2017), których celem było zapewnienie osobom niepełnosprawnym (mieszkańcom Bydgoszczy) bezpłatnego przewozu w ramach ich rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej.

Od 1 stycznia 2018r., realizacją przewozu osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Bydgoszczy będzie koordynować:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Biuro ds. Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Jagiellońska 61, 85 – 027 Bydgoszcz

Wszystkie osoby zainteresowane i chcące skorzystać z bezpłatnego transportu mogą skontaktować się pod numerem telefonu: 52 58 58 904

Przewoźnikiem z dniem 1 stycznia 2018r. został - zgodnie z ogłoszonym wynikiem postępowania ofertowego -

P.U. PRO – MED. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO – MED Jerzy Prądzyński z siedzibą:

ul. Modrzewiowa 10, 87 – 400 Golub Dobrzyń
tel. 606 – 153 – 800 ; email: pro.med@op.pl

Centrum Integracji Społecznej
im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy
ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz

Przewóz osób niepełnosprawnych prowadzony jest przez Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy dla mieszkańców miasta Bydgoszczy.

Pierwszeństwo przewozu zapewnione mają osoby, korzystające z rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej w następującej kolejności:

Pasażer - osoba niepełnosprawna - ma obowiązek okazania kierowcy Centrum dokumentu uprawniającego do korzystania z przewozu (np. odcinek renty, książeczka inwalidzka, orzeczenie o niepełnosprawności).

W przypadku braku dokumentu uprawniającego do korzystania z przewozu, pasażer może skorzystać z przewozu, gdy jego niepełnosprawność jest widoczna i możliwa do określenia przez kierowcę.

Przed realizacją przewozu należy skontaktować się z dyspozytornią Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy celem ustalenia terminu, godziny przewozu.

Przewozy poszczególnych osób niepełnosprawnych realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem, grafikiem na dany dzień, tydzień, miesiąc realizacji przewozów przez Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy.

Zlecenia na przewozy osób niepełnosprawnych przyjmowane są:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 19.00,
pod numerami telefonu:

52 375 06 40,
52 348 61 74,
telefon komórkowy: 501 161 768
oraz pod adresem e-mail: przewozniepelnosprawnych@cis.bydgoszcz.pl

Załączniki do pobrania:

REGULAMIN przewozów osób niepełnosprawnych i ich opiekunów realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy