CIS Bydgoszcz

Przewóz osób niepełnosprawnych

Centrum Integracji Społecznej
im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy
ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz

Przewóz osób niepełnosprawnych prowadzony jest przez Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy dla mieszkańców miasta Bydgoszczy.

Pierwszeństwo przewozu zapewnione mają osoby, korzystające z rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej w następującej kolejności:

Pasażer - osoba niepełnosprawna - ma obowiązek okazania kierowcy Centrum dokumentu uprawniającego do korzystania z przewozu (np. odcinek renty, książeczka inwalidzka, orzeczenie o niepełnosprawności).

W przypadku braku dokumentu uprawniającego do korzystania z przewozu, pasażer może skorzystać z przewozu, gdy jego niepełnosprawność jest widoczna i możliwa do określenia przez kierowcę.

Przed realizacją przewozu należy skontaktować się z dyspozytornią Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy celem ustalenia terminu, godziny przewozu.

Przewozy poszczególnych osób niepełnosprawnych realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem, grafikiem na dany dzień, tydzień, miesiąc realizacji przewozów przez Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy.

Zlecenia na przewozy osób niepełnosprawnych przyjmowane są:

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 - 19.00,
pod numerami telefonu:

52 375 06 40,
52 348 61 74,
telefon komórkowy: 501 161 768
oraz pod adresem e-mail: przewozniepelnosprawnych@cis.bydgoszcz.pl

Załączniki do pobrania:

REGULAMIN przewozów osób niepełnosprawnych i ich opiekunów realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy