CIS Bydgoszcz

CIS Naj

CIS NAJ II Kwartał 2016

Pani Aleksandra Jańczak

Edycja 42:
Pani Aleksandra Jańczak

Pan Tadeusz Jeżak

Edycja 41:
Pan Tadeusz Jeżak

Pani Beata Blachowska-Tokarska

Edycja 43:
Pani Beata Blachowska-Tokarska

CIS NAJ III Kwartał 2015

Pan Krzysztof Szafrański

Edycja XXXVI/XXXVII:
Pan Krzysztof Szafrański

Pan Tomasz Groblewski

Edycja XXXVIII:
Pan Tomasz Groblewski

Pan Tadeusz Graczkowski

Edycja XXXIX:
Pan Tadeusz Graczkowski

CIS NAJ II kwartał 2015

Pani Anna Wesołowska

Edycja XXXVI:
Pani Anna Wesołowska

Pan Jacek Krzyżanowski

Edycja XXXVII:
Pan Jacek Krzyżanowski

Pan Marek Motykowski

Edycja XXXVIII:
Pan Marek Motykowski

CIS NAJ I kwartał 2015

Pan Władysław Bohdanowicz

Edycja XXXIV:
Pan Władysław Bohdanowicz

Pani Teresa Wojtkowiak

edycja XXXV:
Pani Teresa Wojtkowiak

Pani Jolanta Książkiewicz

Edycja XXXVI:
Pani Jolanta Książkiewicz

Pan Robert Komorowski

Edycja XXXVII:
Pan Robert Komorowski