CIS Bydgoszcz

CIS Naj

Wyciąg z Regulaminu Konkursu „CIS – NAJ”:

Organizacją konkursu zajmują się Instruktorzy Reintegracji Zawodowej:
Monika Reszkowska
Michał Pingot

CIS NAJ I Kwartał 2018

Pani Dorota Gielewska

Edycja 50:
Pani Dorota Gielewska

Pan Tadeusz Pieczonka

Edycja 51:
Pan Tadeusz Pieczonka

Pan Grzegorz Tomczak

Edycja 52:
Pan Grzegorz Tomczak

CIS NAJ I Kwartał 2017

Pan Łukasz Tabaczyński

Edycja 45:
Pan Łukasz Tabaczyński

Pani Monika Strzyżewska

Edycja 46:
Pani Monika Strzyżewska

Pani Agnieszka Matusik

Edycja 47:
Pani Agnieszka Matusik

CIS NAJ IV Kwartał 2016

Pan Roman Jusiak

Edycja 45:
Pan Roman Jusiak

Pani Joanna Śliwińska

Edycja 46:
Pani Joanna Śliwińska

CIS NAJ III Kwartał 2016

Pan Andrzej Wiśnicki

Edycja 38/40/41/42:
Pan Andrzej Wiśnicki

Pan Cezary Siwiński

Edycja 43:
Pan Cezary Siwiński

Pani Małgorzata Umińska

Edycja 44:
Pani Małgorzata Umińska